Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja täydennyskoulutukset / Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, vuosi 2023

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus 30 op

Vastaanotoilla työskentelevältä hoitotyön ammattilaiselta vaaditaan laaja-alaista osaamista hoidon tarpeen arvioinnissa, hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asiakasohjauksessa. Hoitajalla tulee olla myös valmiuksia moniammatilliseen työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuksia oman osaamisen syventämiseen sekä oman työn kehittämiseen.

Kohderyhmä

Työelämässä toimivat tai toimineet, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet.

Tavoitteet

Koulutus vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista vastaanotoilla tehtävässä hoitotyössä, kehittää asiakaslähtöisen ohjauksen taitoja sekä antaa valmiuksia vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaan kehittämiseen.

Sisältö

Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
Asiakaslähtöinen ohjaus 7 op
Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 8 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetuspäivät:
19.-20.9.2023,
11.10.2023,
15.11.2023,
13.12.2023,
24.-25.1.2024,
21.2.2024,
21.-22.3.2024,
18.4.2024 ja
16.5.2024

Hinta

Opintojen hinta on 1500 €.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 27.2.-10.8.2023
Huom! Ilmoittautumisaikaa on pidennetty! 

Hakulomake avautuu TÄSTÄ LINKISTÄ 27.2.2023

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

suunnittelija Elina Kiviaho, puh. 040 1904 988, elina.kiviaho@kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin