Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja täydennyskoulutukset / Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma

Palvelunmuotoilun maisteriohjelma

Tutkinto: Taiteen maisteri (Palvelumuotoilu)
Opintopisteet: 120 op
Opistojen kesto: 2 vuotta
Hakuaika: 13.2.-12.3.2020, koulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi 
Valintakokeisiin kutsu: 26.3.2020
Valintakokeet: 5.5.2020 Rovaniemi/Kajaani
Opiskelijavalinnat: 5.6.2020
Opinto-oikeuden alkaminen: 1.8.2020

Palvelumuotoilun maisteriohjelma toteutetaan Lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opetus tapahtuu monimuotoisena siten, että opetuksessa vuorottelevat verkko- ja lähiopetus. Pääosa opinnoista on verkko-opetuksena ja lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa. 

Opinnot aloittaa kaksi opiskelijaryhmää, joiden lähiopetuspaikat ovat:

Lapin yliopistossa, Rovaniemellä (20 opiskelijaa)
Kajaanin ammattikorkeakoulussa, Kajaanissa (20 opiskelijaa)

Hakijan on hakuvaiheessa priorisoitava se, kumpaan opiskelijaryhmään hakee ensisijaisesti (Rovaniemi/Kajaani). Palvelumuotoilun maisteriohjelmaan hakevalta edellytetään ammattikorkeakoulututkintoa, kandidaatin tutkintoa tai maisterin tutkintoa taiteen, muotoilun, kulttuurin, matkailun, tekniikan tai muulta soveltuvalta alalta. Hakijoille katsotaan eduksi aikaisempi palvelumuotoiluosaaminen.

Lisätietoja hakemiseen ja opintoihin liittyen

Lue tarkemmat tiedot koulutukseen hakemisesta, opiskelusta ja valintaperusteista sekä valintakokeista.

Lue lisää tästä

 

 

Organisaatio-logot-cmyk.jpg