Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja täydennyskoulutukset / Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op)

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. 

Tutustu koulutukseen tarkemmin tästä: koulutusta esittelevä video (kesto 3.53 min)

Kohderyhmä 

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet 

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan: 

 Opiskelija 
• hallitsee oman asiantuntijuusalueensa edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palliatiivisen hoidon palveluprosessissa 
• toimii kliinisen hoitotyön tai kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa 
• hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä 
• omaa hyvät vuorovaikutustaidot potilaan ja läheisten kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea 
• arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen 
• osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön 

Sisältö 

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op 
 Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op 
 Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op 
 Moduuli 4: Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Toteutus 

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

 Lähiopetuksen ajankohdat ovat:

• ma-ti 19.-20.9.2022
• ma-ti 31.10.-1.11.2022
• to 1.12.2022
•  ke-to 1.2. - 2.2.2023 
•  2 päivää maaliskuu 2023, ajat tarkentuvat myöhemmin
• 2 päivää huhtikuu 2023, ajat tarkentuvat myöhemmin
• Alueellinen symposium toukokuussa 2023, aika tarkentuu myöhemmin


Varataan oikeus aikataulun muutoksiin. 

Hinta 

Koulutuksen hinta koko koulutuksen suorittajille on 1500 € (alv 0 %)/ osallistuja. 

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

Hakeminen ja valintakriteerit

Koulutuksen hakuaikaa on jatkettu 10.6.2022 saakka.

PÄÄSET HAKULOMAKKEELLE TÄSTÄ. Tarkemmat valintakriteerit ilmoitetaan haun yhteydessä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmään otetaan 20 opiskelijaa. 

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen 

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta 

suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 710 1395, anu.piirainen@kamk.fi 
lehtori Liisa Kemppainen, puh. 040 151 1965, liisa.kemppainen@kamk.fi