Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja täydennyskoulutukset / Palliatiivisen hoidon asiantuntija, 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. 

Tutustu koulutukseen tarkemmin tästä: koulutusta esittelevä video (kesto 3.53 min)

 

Kohderyhmä 

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

 

Tavoitteet 

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan: 

 Opiskelija 
• hallitsee oman asiantuntijuusalueensa edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palliatiivisen hoidon palveluprosessissa 
• toimii kliinisen hoitotyön tai kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa 
• hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä 
• hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheisten kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea 
• arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen 
• osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön 

Sisältö 

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op 
 Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op 
 Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op 
 Moduuli 4: Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Toteutus 

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutuu vuoden 2024 aikana ja alkaa tammikuussa.

Lähipäivät kevätlukukaudella 2024:

 • Vko 8
  Ma-ti 19.-20.2.2024 klo 8.30-16.00
 • Vko 12
  Ma-ti 18-19.3.2024 klo 8.30-16.00
 • Vko 17
  Ti 23.4.2024 klo 8.30-16.00
 • Vko 21
  Ma-ti 20.-21.5.2024 klo 8.30-16.00

Lähipäivät syyslukukaudella 2024:

 • Vko 36
  Ma-ti 2.-3.9.2024 klo 8.30-16.00
 • Vko 41
  Ma-ti 7.-8.10.2024 klo 8.30-16.00
 • Vko 47
  Ti 19.11.2024 klo 8.00-16.00 Symposium

 

Hinta 

Koulutuksen hinta koko koulutuksen suorittajille on 1500 € (alv 0 %)/ osallistuja. 

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

 

Hakeminen ja valintakriteerit

Koulutuksen hakuaika on 1.9. - 15.10.2023. Ilmoittautumaan pääset tästä.

Tarkemmat valintakriteerit ilmoitetaan haun yhteydessä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmään otetaan 20 opiskelijaa. 

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen 

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta 

Suunnittelija Elina Kiviaho, puh. 040 1904 988, elina.kiviaho@kamk.fi 
Lehtori Liisa Kemppainen, puh. 040 151 1965, liisa.kemppainen@kamk.fi