Asioiden internet avuksi liiketoiminnan kehittämisessä?

Kajaanin ammattikorkeakoulu on edelläkävijä IoT:n (Internet of Things, Asioiden tai esineiden Internet), data-analytiikan ja erilaisten pilvipalveluratkaisujen opetuksessa sekä hyödyntämisessä myös omassa toiminnassaan. KAMKilla on ainoana korkeakouluna Suomessa supertietokone sekä oma, tehokas palvelinsali, jotka mahdollistavat käytännön läheisen opetuksen järjestämisen. 

Koulutuksessa tutustutaan IoT-kokonaisuuteen, jossa käydään esimerkkien avulla läpi, mitä IoT voi tarkoittaa esimerkiksi kaupassa, logistiikassa, teollisuudessa tai palvelualalla.  Koulutuksessa lähdetään liikkeelle siitä, että mitä termit IoT, Big Data, data-analytiikka ja tiedolla johtaminen tarkoittavat ja miten edellä mainitut näkyvät nykypäivänä jokaisen ihmisen ja yrityksen arjessa. 

Koulutus koostuu kolmesta 5 opintopisteen kokonaisuudesta, jotka liittyvät myös toisiinsa täydentäen ja syventäen aihetta. Koulutus sopii työelämässä oleville, jotka miettivät Internet of Thingsin mahdollista hyödyntämistä yrityksen tai muun organisaation liiketoiminnan tai muun toiminnan kehittämisessä. Koulutus soveltuu myös työttömille, jotka hakevat lisäosaamista. Koulutus on ammattikorkeakoulu-tasoista ja opinnot voidaan hyväksyä osaksi opintoja KAMKissa ja myös useissa muissa ammattikorkeakouluissa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Iisalmen, Ylivieskan ja Varkauden seutukuntien yritysten työntekijöille sekä alueen työttömille työnhakijoille.

 

Kurssimoduulit (15 op)

  • IoT:n perusteet (5 op)
  • Kuinka IoT voi palvella liiketoimintaa (5 op)
  • IoT:n ja ihmisen välisestä synergiasta (5 op)


Kenelle
Koulutus sopii työelämässä oleville jotka miettivät organisaationsa toiminnan kehittämistä sekä työttömille, jotka hakevat lisäosaamista. Hakijalta edellytetään halukkuutta ja innokkuutta kehittää omaa osaamistaan. Hakijalle on eduksi looginen ajattelukyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Aikaisempi kokemus IoT:sta ja tiedonhallinnasta on eduksi mutta ei pakollista.

Miksi
Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ymmärrystä ja haltuunottoa organisaatioiden tiedonkulusta. Koulutuksen jälkeen henkilö kykenee soveltamaa oppimaansa oman organisaationsa tiedonhallinnan kehittämisessä.

Hakeminen
14.8.2020 mennessä alla olevasta linkistä löytyvällä hakulomakkeella.

 

Ota yhteyttä
Hannu Tikkanen
Koulutussuunnittelija
Teknologia
p. 044 710 1631
hannu.tikkanen(at)kamk.fi

Koulutus on osa Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeen toimintaa.

 

seutukaupungit_2018_logo_vari (1).png logo_epliitto_verkkoon.png