Haluatko tutustua Big Datan saloihin ja kehittää osaamistasi data-insinöörinä?

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää ilmaisen ja avoimen Big data -analytiikkaan keskittyvän yleishyödyllisen koulutuksen, joka käsittää kolme opintojaksoa: Python for data engineers sekä Big Data Analytics I & II. Koulutus on 15 opintopisteen laajuinen, korkeakoulutasoinen ja mahdollista suorittaa kokonaan etänä.

Koulutus ajoittuu välille syyskuu 2021 - tammikuu 2022. Sen voi suorittaa joko täydessä laajuudessaan tai vaihtoehtoisesti poimia yksittäisiä opintojaksoja. Verkkopohjaisuuden ansiosta koulutus soveltuu myös työn ohessa opiskeleville. Opetusmateriaalien kielenä on englanti. Mikäli kursseilla on pelkästään suomea puhuvia opiskelijoita, voidaan opetus ja ohjaus tarjota osittain suomenkielisenä. Muussa tapauksessa kurssien opetuskielenä on englanti.

Koulutus on AMK-tasoinen, joten sen suorittaneet voivat pyrkiä hyödyntämään suorituksia osana korkeakoulututkintoaan. Hyväksiluvuista sovitaan aina erikseen oman kotikorkeakoulun kanssa.

Opintojen rakenne – valitse kaikki tai poimi kiinnostavimmat

Miksi
Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on perusosaaminen Python-ohjelmoinnista ja big data -analytiikasta. Hankittu osaaminen auttaa sekä työllistymään ICT-alalle että mukautumaan alan muuttuviin osaamisvaatimuksiin.

Kenelle
Koulutus on avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, aitoa halua kehittää omaa osaamistaan ja tietokoneen peruskäytön hallintaa. Ohjelmointitaidot eivät ole edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan Kainuussa opiskelevat, asuvat tai työskentelevät henkilöt. Koulutukseen valitaan maksimissaan 100 opiskelijaa.


Aikataulu
Koulutus toteutetaan syyskuun 2021 ja tammikuun 2022 välillä.

Kurssit alkavat seuraavasti:
  • Python for Data Engineers - syyskuussa 2021
  • Big Data Analytics I - lokakuussa 2021
  • Big Data Analytics II - marraskuussa 2021

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa ajalla 16.8. – 12.9.2021. Ilmoittautumaan pääset alla olevasta linkistä.
Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa opinnoista syyskuussa 2021.
 
Lisätietoja koulutuksesta
Taneli Rantaharju
Teknologia-osaamisalue
Puh. 044 7101 253
email: taneli.rantaharju(at)kamk.fi

Koulutus on osa DWBL-hanketta, Digital & Work Based Learning to boost employment opportunities. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.