Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten   valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. 

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.  

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:   

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,  
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon,  
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,  
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti,   
 • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa,    
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja 
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 

Opintojen rakenne ja toteutus

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia. 

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. 

Ajankohta

Opiskelu jakautuu kevät- ja syyslukukaudelle 2022 alkaen tammikuusta 2022 ja sisältää kontaktiopetusta 12 lähipäivää  sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetuksen toteutuspaikka on Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, Kajaani.

Lähiopetuspäivien ajankohdat (7-8 opetustuntia / päivä):

17.-18.1.2022
14.2.2022
4.-5.4.2022
16.-17.5.2022
29.-30.8.2022
3.10.2022
14.11.2022
12.12.2022

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 €. Osallistumismaksu laskutetaan 2-3 erässä.

 

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa jo niiden alettua, veloitetaan koko koulutusmaksun hinta (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

HUOM. Hakuaikaa on jatkettu: hakuaika on 1.10. –30.11.2021. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella: HAKULOMAKE.

 

Valintaperusteet

Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja seuraavien kysymysten perusteella:

 

 • Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.) Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
 • 2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
 • Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä
 • Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
 • Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Opiskelijavalinta

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 7.12.2021. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

 • Hakija on antanut suorituksistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.
 • Opintomaksun 1. osasuoritusta ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka 14.12.2021 mennessä.

 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

suunnittelija Elina Kiviaho (elina.kiviaho@kamk.fi, puh. 040 1904 988)
Koulutuksen sisältö: opettaja Taina Romppanen (taina.romppanen@kamk.fi)
 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.