Kajaanin AMK toteuttaa Datalähtöistä insinööriosaamista Kainuuseen -hanketta (DAIKA), jonka päätavoitteena on dataan, analytiikkaan ja tekoälyyn keskittyvän insinöörikoulutuksen (Datasta tekoälyyn) kehittäminen. Toisena keskeisenä tavoitteena on lisätä sidosryhmien osaamista ja tietoisuutta datan, analytiikan ja tekoälyn suomista mahdollisuuksista. DAIKA-hanke toteutetaan ajalla 1/2019 – 6/2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella (ESR = Euroopan sosiaalirahasto).

DAIKA-hanke pyrkii järjestämään avoimia koulutuksia 2–4 kpl ajanjaksolla joulukuu 2021 – kesäkuu 2022. Koulutukset ovat yrityksille/organisaatioille de minimis -tuen alaisia. Lue lisää De Minimis -tuesta. Mikäli de minimis -tukea on käyttämättä, koulutus on maksuton. Muussa tapauksessa koulutus maksaa 139 €/henkilö/päivä.

De minimis -asioissa tukea ja neuvoja tarjoaa Taneli Rantaharju (taneli.rantaharju@kamk.fi)

Ensimmäinen DAIKA-hankkeen tarjoama koulutus toteutetaan verkossa torstaina 9.12.2021 klo 9–15. Koulutus sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, ja sen sisältö on seuraava:

· Mitä tekoäly on?
· Miten tekoäly on kehittynyt ja millaisia haasteita on käyty läpi?
· Tekoälyn globaalit trendit ja nykytilanne Suomessa
· Ohjattu oppiminen, ohjaamaton oppiminen ja syväoppiminen
· Viisi kysymystyyppiä joihin tekoälyllä voidaan vastata
· Data-analytiikka ja visualisoinnin merkitys
· Datan hyödyntäminen ja “AI Business Model canvas” -esittely
· Tekoälyn kouluttaminen - kuinka kone saadaan opetettua?
· Tekoäly osaksi liiketoimintaa
· Tekoäly muuttaa arvoketjuja - pohdintaa tekoälyn luonteesta
· Työkaludemo


Koulutuksen otetaan maksimissaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneita on yli 20 kpl, otetaan osallistujia mukaan varasijoilta, jos paikkoja vapautuu. Kaikkiin ilmoittautuneisiin otetaan erikseen yhteyttä De Minimikseen liittyen ennen koulutuspäivää.

Koulutuksen ilmoittautumiskiintiö on täytetty. Kiitos ilmoittautuneille! Ilmoitamme tulevista koulutuksista myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksesta:
Taneli Rantaharju
Teknologia-osaamisalue
Puh. 044 7101 253
email: taneli.rantaharju(at)kamk.fi

Koulutus on osa DAIKA-hanketta, Datalähtöistä Insinööriosaamista Kainuuseen. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo