Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja muuntokoulutukset / Python-ohjelmoinnin ja IoT:n perusteet

Haluatko laajentaa ICT-osaamistasi tai kenties ottaa ensiaskeleet Python-ohjelmoinnissa?

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää ilmaisen koulutuksen monipuolisen Python-ohjelmointikielen perusteista ja sen hyödyntämisestä IoT-sovelluksissa. Koulutus on 15 opintopisteen laajuinen, korkeakoulutasoinen ja pääosin verkkopohjainen.
Koulutus ajoittuu välille syys-joulukuu 2019. Sen voi suorittaa joko täydessä laajuudessaan tai vaihtoehtoisesti poimia yksittäisiä opintojaksoja. Verkkopohjaisuuden ansiosta koulutus soveltuu myös työn ohessa opiskeleville. Opetuskielenä on pääasiassa englanti. Koulutuksen opintopisteet ovat hyväksilukukelpoisia AMK-tutkintoon.

 

Opintojen rakenne – valitse kaikki tai poimi kiinnostavimmat

Miksi
Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on perusosaaminen Python-ohjelmointikielestä ja sen hyödyntämisestä IoT-ratkaisuissa. Hankittu osaamisen auttaa sekä työllistymään ICT-alalle että mukautumaan alati muuttuvan ohjelmistoalan vaatimuksiin.

Kenelle
Koulutus on avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, aitoa halua kehittää omaa osaamistaan ja ohjelmoinnin perustietämystä. Opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan Kainuussa asuvat tai työskentelevät henkilöt.


Aikataulu
Koulutus toteutetaan vuonna 2019 välillä syyskuu - joulukuu.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa ajalla 6.5. – 31.7.2019. 
Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa opinnoista elokuussa 2019.
 
Lisätietoja koulutuksesta


Taneli Rantaharju
Puh. 044 7101 253
email: taneli.rantaharju@kamk.fi

Koulutus on osa DWBL-hanketta, Digital & Work Based Learning to boost employment opportunities. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.