Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja muuntokoulutukset / Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön osaamista. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Koulutus vahvistaa osaamistasi, työskentelitpä sitten ennaltaehkäisevän toiminnan tai hoidon ja kuntoutuksen puolella. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös AMK-tutkintoja edeltäneen opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan terveyden edistämisen, ennalta ehkäisyn ja hoidon laaja-alaista osaamista mielenterveys- ja päihdetyön alueella. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Sisältö

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat 2 op
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito 5 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5 op
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, johon kuuluu noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk-verkostossa ja toteutetaan yhteistyössä Savonia-, Tampereen, Novia-, Centria-, Turun, Satakunnan, Kaakkois-Suomen ja Oulun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lähiopetuksen aikataulut:

 • 9.-10.9.2021 
 • 14.-15.10.2021
 • 11.-12.11.2021 
 • 9.-10.12.2021 
 • 13.-14.1.2022 
 • 10.-11.12.2022 
 • 17.-18.3.2022 
 • 21.-22.4.2022 

Varataan oikeus aikataulun muutoksiin. Myös ajankohtainen koronatilanne voi vaikuttaa lähiopetuksen toteutustapaan siten että lähipäivien opetus tapahtuu etäyhteyksin.

Hinta

Opintojen hinta on 1500 € (alv 0 %). Maksu laskutetaan kahdessa erässä.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 6.4. – 16.5.2021

Hakulomake avautuu 6.4.2021. Täytä hakulomake koulutukseen tästä linkistä.

Teemme valinnat koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella viimeistään 28.5.2021. Saat tiedon päätöksestä sähköpostilla.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Suunnittelija
Anu Piirainen
puh. 044 7101 395
anu.piirainen(at)kamk.fi