Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja muuntokoulutukset / Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön osaamista. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Koulutus vahvistaa osaamistasi, työskentelitpä sitten ennaltaehkäisevän toiminnan tai hoidon ja kuntoutuksen puolella. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös AMK-tutkintoja edeltäneen opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan terveyden edistämisen, ennalta ehkäisyn ja hoidon laaja-alaista osaamista mielenterveys- ja päihdetyön alueella. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Sisältö

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat 2 op
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito 5 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5 op
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, johon kuuluu noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk-verkostossa ja toteutetaan yhteistyössä Savonia-, Tampereen, Novia-, Centria-, Turun, Satakunnan, Kaakkois-Suomen ja Oulun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lähiopetuksen aikataulut:

 • 9.-10.9.2021 
 • 14.-15.10.2021
 • 11.-12.11.2021 
 • 9.-10.12.2021 
 • 13.-14.1.2022 
 • 10.-11.12.2022 
 • 17.-18.3.2022 
 • 21.-22.4.2022 

Varataan oikeus aikataulun muutoksiin.

Hinta

Opintojen hinta on 1500 € (alv 0 %). Maksu laskutetaan kahdessa erässä.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 6.4. – 16.5.2021

Hakulomake avautuu 6.4.2021

Teemme valinnat koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella viimeistään 28.5.2021. Saat tiedon päätöksestä sähköpostilla.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Suunnittelija
Anu Piirainen
puh. 044 7101 395
anu.piirainen(at)kamk.fi