Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja muuntokoulutukset / Liikuntateknologian koulutuspolku urheilijoille, insinööri (AMK) tai tradenomi (AMK) ja liikuntatieteiden maisteri (LitM)

Liikuntateknologian koulutuspolku urheilijoille

Tutkinto: Insinööri (AMK) tai Tradenomi (AMK) ja Liikuntatieteiden maisteri (LitM)
Opistojen kesto: 7 vuotta
Hakuaika: Koulutus tulee hakuun seuraavan kerran keväällä 2022

Liikuntateknologian koulutuspolku urheilijoille tarjoaa kaksoisuran mahdollistavan ja joustavan koulutuspolun Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Jyväskylän yliopiston (JYU) liikuntateknologian yksikön yhteistyönä. Yhdellä hakemuksella on mahdollista saada opinto-oikeus sekä KAMK insinööri/tradenomi opintoihin sekä JYU liikuntatieteen maisteriopintoihin. Kun opiskelija on suorittanut alemmasta tutkinnosta 30op ja tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman, hän saa erillisen opinto-oikeuden JYU:lta, jotta voi suorittaa liikuntateknologian perusopintoja Vuokatissa. Varsinainen opinto-oikeus maisterikoulutukseen astuu voimaan vasta silloin kun alempi AMK-tutkinto on suoritettu.

Huom! Koulutuspolun laajuus on 210/240op + 120op. Koulutuspolulla suoritetaan ensin insinööri tai tradenomi AMK -tutkinto, ja sen lisäksi liikuntatieteen maisterin tutkinto (LitM). Näin ollen koulutuspolun laajuus kokonaisuudessaan on 330/360op.

Insinööri / Tradenomi AMK koulutuksen tavoitteet (suuntautumisvaihtoehdoittain):

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri:
Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa suuntaudut älykkäisiin järjestelmiin ja  peliteknologiaan. Näissä suuntautumisvaihtoehdoissa pääset perehtymään mm. liikunnan ja hyvinvoinnin sovelluksiin. 
Tieto- ja viestintätekniikan datasta tekoälyyn koulutuksessa pääset erikoistut datan käsittelyyn ja hallintaan sekä tekoälyn soveltamiseen.
Tietojenkäsittelyn tradenomi:
Tietojenkäsittelyn tradenomit suuntautuvat meillä pelialalle tai datacenter-ratkaisuihin. Näissä opinnoissa tutustut muun muassa erilaisten käytännön projektien kautta alan töihin ja uusiin trendeihin.  
Konetekniikan insinööri:
Konetekniikan insinööriopinnoissa on käytännönläheinen ote. Useiden mielenkiintoisten suuntautumisvaihtoehtojen joukosta voit valita mm. robotiikan, virtuaalituotannon tai kaivannaistekniikan.  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri :
Rakennustekniikan opinnoista saat laajat perustiedot rakennusten suunnittelusta, kunnossapidosta ja rakennusfysiikan ilmiöistä. Meillä voit suuntautua muun muassa puurakentamiseen. 

Lue lisää koulutuksista AMK-tutkinnot -sivuiltamme.

Liikuntateknologian maisteriohjelman tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ihmisen ja teknologian väliset yhteydet liikunnan, urheilun ja ihmisen hyvinvoinnin alueella hyödyntämällä biomekaanisen, fysiologisen ja valmennus- ja testausopin tietotaidon tuomia mahdollisuuksia teknologian kehittämisessä. Koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden myös keskittyä omakohtaisiin tavoitteisiin tekemällä pro gradu -tutkielma liikuntabiologian eri opintosuuntien vahvuuksia ja tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Projektipäällikkö / Projektikoordinaattori
Ritva Taipale / Essi Fonselius
Sähköposti: ritva.s.taipale(at)jyu.fi / essi.fonselius@kamk.fi
Puhelin: 040 6621330 / 040 626 5316
Lisätietoja hakemisesta
Hakuneuvonta
KAMK Hakijapalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)kamk.fi
Puhelin: +358447101648