Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja muuntokoulutukset / Insinööristä automaatioinsinööriksi

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkinto (AMK), (monimuoto)

Kainuun alueella on pulaa sähköautomaatioinsinööreistä. KAMK tuo tarjolle sähköautomaatioinsinöörin koulutuksen yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa. 

Koulutuksen laajuus: 150 op/2,5 vuotta
Aloituspaikat: 20
Koulutuksen aloitus: Tammikuussa 2020
Hakuaika: 1.-15.11.2019
www.opintopolku.fi

Opinnot antavat valmiudet soveltaa uutta teknologiaa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Teknologioissa hyödynnetään mm. prosessiautomaatiota tai sähkön mikrotuotantoa, aurinko-, tuuli- tai muun uusiutuvan energian osaamisen avulla. Opiskelija saa valmiudet työskennellä nykyaikaista tekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä, joiden osaamisalueet liittyvät sähköntuotantoon tai  -siirtoon, älykkäisiin sähkökäyttöihin sekä kiinteistösähköistykseen ja –automaatioon. Muita toiminta-alueita voivat olla energiatekniikka, prosessiautomaatio ja ohjaustekniikka. Opintojen aikana suuntaudutaan automaatiotekniikkaan.

Opintojen toteutus

Tutkinnon toteutustapa on  monimuotototeutus. Opetus on pääsääntöisesti etäluentoina (arki-iltoina klo 17.00 – 20.15 välillä). Luennot nauhoitetaan. Lisäksi opiskelu edellyttää itsenäistä työskentelyä sekä etälaboratoriotöiden suorittamista että projektityöskentelyä pienryhmissä. Osana opintoja ovat myös lähilaboratorioharjoitukset, jotka suoritetaan Kemissä (1-2 kertaa lukukaudessa, pe-la).
Opiskelijalta edellytetään aitoa halua kehittää omaa osaamistaan ja ohjelmointitaitoja. Opiskelijavalinnassa etusijalle asetetaan Kainuussa asuvat tai työskentelevät henkilöt.

Hakukelpoisuus

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on suoritettuna insinööri (AMK) -tutkinto.

Hakeminen

Hae koulutukseen 1.-15.11.2019 www.opintopolku.fi
 
Lisätietoja koulutuksesta


Osaamispäällikkö
Lauri Kantola
Sähköposti: lauri.kantola(at)lapinamk.fi
Puhelin: 050 337 6901