Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja muuntokoulutukset / Insinööri (Bio-ja kiertotalouden muuntokoulutus)

Insinööri (AMK), konetekniikka, Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Kajaani

 

 Opintojen laajuus: 240 op, Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä. Suunniteltu kesto 1 vuosi. 
Tutkintonimike: Insinööri (AMK) 
Aloitusaika: Syksy 2019 
Hakuaika koulutukseen: 18.4.-19.5.2019


Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä bio- ja kiertotalouden alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden. Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kemiallisen puunjalostuksen-, mekaanisen puunjalostuksen-, prosessiteollisuuden-, urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa.

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri, logistiikkainsinööri, prosessi-insinööri, tuotantoinsinööri ja automaatioinsinööri.

Hakukelpoisuus koulutukseen

Voit hakea koulutukseen, jos 
- sinulla on suoritettuna konetekniikan insinööri (AMK) -tutkinto tai 
- valmistut konetekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon viimeistään kesällä 2019 tai
- sinulla on vähintään 180 opintopistettä aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja (konetekniikka), jotka ovat hyväksiluettavissa.
- Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu voi tapauskohtaisesti harkita hakukelpoiseksi hakijan, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.
 
Lisätietoja koulutuksesta

Suunnittelija
Hannu Tikkanen
Sähköposti: hannu.tikkanen(at)aikopa.fi
Puhelin: 044 7101631

Lehtori
Pekka Juntunen
sähköposti: pekka.juntunen(at)kamk.fi
Puhelin: 044 7157037

Lisätietoja hakemisesta
KAMK Hakijapalvelut,
puh. 044 7101648, 044 7101229,
hakijapalvelut@kamk.fi

Koulutus järjestetään Kajaanin-, Savonian-, Karelian-, Centria- ja Lapin ammattikorkeakoulujen yhteistyössä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä perjantai-iltaisin ja lauantaisin olevina lähiopetuspäivinä. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.