Kevään 2021 koulutus on täynnä. Kiitos kaikille hakijoille.


Sinustako Linux-ohjelmistokehityksen ja IoT:n osaaja?

Yritykset kaipaavat uusia ICT-osaajia! Highway 2 code -koulutushankkeessa Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa ilmaiseksi 30 opintopisteen edestä ohjelmointiopintoja, joiden päätteeksi opittua sovelletaan käytäntöön 10 opintopisteen laajuisella työssäoppimisjaksolla tai IoT-projektissa. Perusopinnoissa keskitytään ohjelmoinnin perusteisiin, Linux -käyttöjärjestelmään ja moderniin DevOps-ohjelmistokehitys-prosessiin. Syventävissä opinnoissa teemoina ovat sulautettu Python-ohjelmointi, tietolähteet ja -kannat, web-kehitys sekä IoT-ratkaisut (Internet of Things).
Koulutus alkaa tammikuussa 2021, ja sen kesto on 6 kuukautta.

Koulutus on korkeakoulutasoinen. Mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, ovat suoritetut opintopisteet hyväksiluettavissa AMK-tutkintoon. Koulutus tapahtuu ensisijaisesti englannin kielellä. Toteutus on täysin verkkopohjainen, ja sen voi suorittaa työn ohella. Ensisijaisesti haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko koulutusmoduulin.

Kajaanin AMK:n koulutusmoduuli (30 op + 10 op)

Perusopinnot (15 op)
Linux OS 5 op
C-programming 5 op
DevOps Basics 5 op

Syventävät opinnot (15 op)
Embedded Python Programming 5 op
Databases and data sources in IoT system 5 op
Full Stack Web Development with Vue.js and Node.js 5 op

Työssäoppimisjakso/IoT-projekti (10 op)

Kenelle
Hakijalta edellytetään ohjelmoinnin perusrakenteiden hallintaa sekä halukkuutta ja innokkuutta kehittää omaa osaamistaan. Koulutus on tarkoitettu Suomessa asuville henkilöille

Miksi
Koulutuksen jälkeen henkilö on valmis ohjelmistoalan töihin, ja yritykset saavat tarvitsemiaan
ohjelmisto-osaajia.

Hakeminen
Koulutuksen haku on suljettu.


Highway 2 Code -hanketta rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu.
Kukin ammattikorkeakoulu tarjoaa 30 op informaatioteknologiaan liittyviä opintoja ja 10 op opintoihin liittyvän harjoittelun. Opiskelija hakeutuu siihen ammattikorkeakouluun, jonka opinnot vastaavat hänen tarvettaan.
Lisätietoja muiden ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnasta: www.h2c.fi 

Koulutus toteutetaan 3-5 kertaa vuosina 2019-2021.

 H2C_logokokeilu_varit_teksti.png       OKM_FI_1rivi_logot_ISO.jpg