Sinustako sulautetun Linux-ohjelmistokehityksen ja IoT:n osaaja?

Yritykset kaipaavat uusia ICT-osaajia! Highway 2 code -koulutushankkeessa Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa ilmaiseksi 30 opintopisteen edestä ohjelmointiopintoja, joiden päätteeksi opittua sovelletaan käytäntöön 10 opintopisteen laajuisella työssäoppimisjaksolla. Perusopinnoissa keskitytään ohjelmoinnin perusteisiin, Linux -käyttöjärjestelmään ja moderniin DevOps-ohjelmistokehitysprosessiin. Syventävissä opinnoissa teemoina ovat sulautettu Linux-ohjelmointi ja teollisuuden IoT-ratkaisut (Internet of Things).

Koulutus alkaa syyskuussa 2019, ja sen kesto on 6 kuukautta.

Koulutus on korkeakoulutasoinen. Mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, ovat suoritetut opintopisteet hyväksiluettavissa AMK-tutkintoon. Koulutus tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Toteutus on osittain verkko-opetusta, ja sen voi suorittaa työn ohella. Ensisijaisesti haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko koulutusmoduulin.

Kajaanin AMK:n koulutusmoduuli (3O op + 1O op)

Perusopinnot (10 op)
Linux OS 4 op
C-programming 3 op
DevOps Basics 3 op

Syventävät opinnot (20 op)
Embedded Linux Programming 5 op
Linux Kernel & Device Driver Programming 5 op
Real Time Industrial IoT project 10 op

Työssäoppimisjakso (10 op)

Kenelle
Hakijalta edellytetään ohjelmoinnin perusrakenteiden hallintaa sekä halukkuutta ja innokkuutta kehittää omaa osaamistaan.

Miksi
Koulutuksen jälkeen henkilö on valmis ohjelmistoalan töihin, ja yritykset saavat tarvitsemiaan
ohjelmisto-osaajia.

Hakeminen
2.6.2019 mennessä oheisella hakulomakkeella, joka aukeaa tälle sivulle viimeistään 15.4.2019.

Hakeminen

Hae koulutukseen 2.6.2019 mennessä erillisellä hakulomakkeella.

Täytä hakulomake tästä!
Ota yhteyttä

Eero Huusko
Opettaja
Tietojärjestelmät
p. 044 715 7040
sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi@kamk.fi


Highway 2 Code -hanketta rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu.
Kukin ammattikorkeakoulu tarjoaa 30 op informaatioteknologiaan liittyviä opintoja ja 10 op opintoihin liittyvän harjoittelun. Opiskelija hakeutuu siihen ammattikorkeakouluun, jonka opinnot vastaavat hänen tarvettaan.
Lisätietoja muiden ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnasta: www.h2c.fi 

Koulutus toteutetaan 3-5 kertaa vuosina 2019-2021. Ensimmäiset toteutusajankohdat ovat: syyslukukausi 2019 ja kevätlukukausi 2020 (erillinen haku loppuvuodesta 2019) 

 H2C_logokokeilu_varit_teksti.png       638px-OKM_logo.svg.png