Sinustako Linux-ohjelmistokehityksen ja IoT:n osaaja?

Yritykset kaipaavat uusia ICT-osaajia! Highway 2 code -koulutushankkeessa Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa ilmaiseksi 30 opintopisteen edestä ohjelmointiopintoja, joiden päätteeksi opittua sovelletaan käytäntöön 10 opintopisteen laajuisella työssäoppimisjaksolla tai IoT-projektissa. Perusopinnoissa keskitytään ohjelmoinnin perusteisiin, Linux -käyttöjärjestelmään ja moderniin DevOps-ohjelmistokehitys-prosessiin. Syventävissä opinnoissa teemoina ovat sulautettu Python-ohjelmointi, tietolähteet ja -kannat, web-kehitys sekä teollisuuden IoT-ratkaisut (Internet of Things).
Koulutus alkaa syyskuussa 2020, ja sen kesto on 6 kuukautta.

Koulutus on korkeakoulutasoinen. Mikäli opiskelija hakeutuu myöhemmin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, ovat suoritetut opintopisteet hyväksiluettavissa AMK-tutkintoon. Koulutus tapahtuu ensisijaisesti englannin kielellä. Toteutus on täysin verkkopohjainen, ja sen voi suorittaa työn ohella. Ensisijaisesti haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko koulutusmoduulin.

Kajaanin AMK:n koulutusmoduuli (3O op + 1O op)

Perusopinnot (15 op)
Linux OS 5 op
C-programming 5 op
DevOps Basics 5 op

Syventävät opinnot (15 op)
Embedded Python Programming 5 op
Databases and data sources in IoT system 5 op
Full Stack Web Development with Vue.js and Node.js 5 op

Työssäoppimisjakso/IoT-projekti (10 op)

Kenelle
Hakijalta edellytetään ohjelmoinnin perusrakenteiden hallintaa sekä halukkuutta ja innokkuutta kehittää omaa osaamistaan.

Miksi
Koulutuksen jälkeen henkilö on valmis ohjelmistoalan töihin, ja yritykset saavat tarvitsemiaan
ohjelmisto-osaajia.

Hakeminen
17.5.2020 mennessä oheisella hakulomakkeella, joka aukeaa tälle sivulle viimeistään 13.4.2020.

Ota yhteyttä
Eero Huusko
Opettaja
Tietojärjestelmät
p. 044 715 7040
email: eero.huusko@kamk.fi


Highway 2 Code -hanketta rahoittaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu.
Kukin ammattikorkeakoulu tarjoaa 30 op informaatioteknologiaan liittyviä opintoja ja 10 op opintoihin liittyvän harjoittelun. Opiskelija hakeutuu siihen ammattikorkeakouluun, jonka opinnot vastaavat hänen tarvettaan.
Lisätietoja muiden ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnasta: www.h2c.fi 

Koulutus toteutetaan 3-5 kertaa vuosina 2019-2021.

 H2C_logokokeilu_varit_teksti.png       OKM_FI_1rivi_logot_ISO.jpg