Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –koulutus antaa valmiudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja kehittää liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä markkinoinnin, taloushallinnon ja logistiikan näkökulmista.


Koulutus on laajuudeltaan 30 op ja sen kohderyhmänä on kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät. Koulutukseen hakevien taustakoulutuksen pitää olla esim. tradenomi, insinööri, restonomi tai vastaavat tiedot omaava.

digiliike_koulutusrakenne_130818.png

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutus alkaa marraskuussa 2018 ja hakuaika koulutukseen on 30.9.2018 saakka. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu alla olevista kysymyksistä. Tutustu ja valmistaudu kysymyksiin ennakkoon. Myös valinnaiset opinnot valitaan jo hakuvaiheessa.

1. Miten aiempi osaamisesi toimii perustana tälle erikoistumiskoulutukselle? Perustele miksi tämä koulutus olisi tarpeellinen juuri sinulle (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

2. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työelämässä? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä)

3. Mitä haasteita opiskelun, työssäkäynnin ja vapaa-aikasi yhteen sovittaminen aiheuttaa? Miten ratkaiset haasteet? (max 5 pistettä, max 2000 merkkiä) 

Valintakoetehtävien yhteispistemäärä on maksimissaan 15 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan tulee saada kustakin vastauksesta vähintään 1 piste, yhteensä vähintään 3 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Koulutuksen tavoite

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –koulutus antaa valmiudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia vaativissa pk-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja kehittää liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä markkinoinnin, taloushallinnon ja logistiikan näkökulmista. Koulutuksen kohderyhmänä on kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät, joilla on mahdollisuus sitoutua koulutukseen.

Koulutuksen järjestävät Oulun ammattikorkeakokulu (OAMK), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Savonia ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu.


Koulutuksen rakenne

Kaikille yhteiset opinnot 10 op (Strategiana digitaalinen liiketoiminta 5 op ja Kehittämistehtävä 5 op)

Markkinoinnin ja viestinnän -moduuli 15 op (Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen 5 op, Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto 5 op ja Digitaalinen palvelukohtaaminen 5 op) tai

Talouden ja logistiikan -moduuli 15 op (Toimitusketjun hallinta ja digitalisaatio 5 op, Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen 5 op ja Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta 5 op)

Valinnainen kurssi 5 op toisesta moduulista

Tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksista

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 950 euroa. Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. 
Lisätietoja koulutuksesta
Lehtori
Elina Jääskeläinen
puh. 0400 903721
elina.jaaskelainen@kamk.fi