Etusivu / fi / Hakijalle / Erikoistumiskoulutukset ja muuntokoulutukset / Asiakas- ja palveluohjaus 2021-2022

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen asiantuntijoiden erikoisosaamiselle on tarvetta uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Palveluohjaaja tekee vaativaa asiakaslähtöistä työtä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjänä ja osaajana. Palveluohjaaja työskentelee moniammatillisesti ja -alaisesti eri sote-palveluja tarvitsevan väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koulutus on suunniteltu Suomen sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus soveltuu sairaanhoitaja (AMK), muun sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon tai muun 
 soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Lisäksi erikoistumiskoulutus soveltuu opiskelijoille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen koulutuksen suorittamiseen ja jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Tavoitteet

 Opiskelija
• Tuntee sote:n palvelujärjestelmän ja ymmärtää siihen integroituvan palveluohjauksen
• Hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän asiakas- ja palveluohjauksen mikä edellyttää, että hän tunnistaa asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti
• Osaa käyttää digitaalisia sote-palveluja ja ohjata asiakkaita niiden käytössä sekä niiden avulla monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
• Hallitsee ohjaus- ja neuvontaosaaminen, jossa korostuu palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä ohjaus- ja neuvontamenetelmät
• Hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sote-palveluissa ja asiakastyössä
• Hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) perusteet asiakas- ja palveluohjauksessa
• Ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi
• Osaa viestiä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntämällä eri viestintäkanavia
• Osaa arvioida, ennakoida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimijoiden asiakas- ja palveluohjausta kehittävää osaamista

 

Sisältö

•Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
•Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
•Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
•Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
•Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
•Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan Centria AMK:n, Lapin AMK:n, KAMK:n ja OAMK:n yhteistoteutuksena. Opiskelu järjestetään etäopetuksena (esim. Teams:n välityksellä).

Koulutus alkaa 1.11.2021 ja päättyy kesäkuussa 2022. Opiskeluun sisältyy keskimäärin yksi etäkontaktipäivä kuukaudessa, jonka kesto vaihtelee 4-8 tuntiin. Etäkontaktipäivät ilmoitetaan myöhemmin.
 

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 €. Osallistumismaksu laskutetaan 2-3 erässä.

 

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa jo niiden alettua, veloitetaan koko koulutusmaksun hinta (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

HUOM! Koulutuksen hakuaikaa on jatkettu. Hakuaika on 19.4.-30.9.2021

Hakijan tulee hakemuksessaan kuvata koulutuksensa ja työkokemuksensa lisäksi perusteluja koulutukseen hakeutumiseen ja miten aikoo hyödyntää koulutuksessa hankittua osaamista. Hakijan tulee kuvata myös, miten sovittaa yhteen opiskelun, työn ja muun elämän. Tarkempi ohje hakulomakkeesta.

Hae koulutukseen TÄSTÄ LINKISTÄ

Opiskelijavalinnat tehdään ja opiskelupaikan vahvistaminen tapahtuu lokakuussa 2021.
Koulutus aloitetaan, mikäli opiskelupaikan vastaanottaa vähintään 20 opiskelijaa.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@kamk.fi 
 

”Opin ymmärtämään konkreettisella tasolla, että mistä kaikesta asiakas- ja palveluohjaus koostuu. Opinnot havainnollistivat hyvin, kuinka paljon työ on sidoksissa lakeihin.”

”Opin verkostoyhteistyötä ja dialogisuuteen liittyviä asioita. Robotiikka ja teknologia oli erityisen mielenkiintoinen.”

”Opin ammatillisempaa työotetta ja tekemisen/sanomisen perustelun tärkeyden. Musta tuntuu -ajattelusta siirtyminen vahvempaan minä tiedän -ajatteluun. ”

”Tekninen osaaminen lisääntyi, uudet työmenetelmät tulivat tutuiksi ja ylipäätään palveluohjauksen konsepti aukesi paremmin, kuin myös palvelumuotoilun.”