Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka (YAMK)

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opikelija hahmottaa ja ymmärtää:
- sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
- lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
- Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
- lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
- lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Opintojakson sisältö
1. Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
2. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
3. Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
4. Lapset ja lastensuojelu
5. Mielenterveys- ja päihdetyön lait
6. Ikääntynyt väestö
7. Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
8. Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva
Ajankohta
1.8.2022 - 16.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Enintään 5 opiskelijaa.
Lisätietoja

Opettaja Saija Huhtala, saija.huhtala@kamk.fi (1.8.2022 alkaen)

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.8.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Laura Rajala
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 1.9.2022
Julkaisupäivä 22.2.2022
Muokattu 21.6.2022 15.51.34