Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palvelumuotoilu (YAMK)

5 op

YA00BR17
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee kuvaaman keskeisimmät palvelumuotoilun käsitteet, painotukset ja tavoitteet. Opiskelija ymmärtää muotoiluajattelun perusperiaatteet liiketoiminnan kehittämistyössä ja osaa tavoitella ja tulkita käyttäjän ja asiakkaan tarpeita oman osaamisalansa erityispiirteiden valossa. Opiskelija osaa kehittää olemassa olevia palveluprosesseja muotoilu- ja innovaatiolähtöisesti. Uudet innovatiiviset ratkaisumallit suunnitellaan toteutettavaksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Opiskelija tuntee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa hyödyntää tätä osaamista luovasti käytännössä. Opiskelija oppii tuntemaan ja soveltamaan palvelumuotoilussa hyödynnettäviä luovia työkaluja ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi hän vahvistaa työpajatyöskentelyosaamistaan ja hänen fasilitaattorin taitonsa paranevat.

Opintojakson sisältö
Muotoiluajattelun perusperiaatteet
Palvelumuotoiluprosessin vaiheet (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test)
Palvelumuotoilussa hyödynnettävä luovat työkalut ja tutkimusmenetelmät
Muotoilulähtöisen innovaatioprosessin vaiheet
Palvelumuotoilulähtöinen työpajatyöskentely ja fasilitointitaidot
Palvelumuotoilu-case valitusta aiheesta: suunnittelu, organisointi, fasilitointi
Ajankohta
1.9.2021 - 30.11.2021
syksy 2021
Ilmoittautuminen

Täynnä

HUOM! Avoimen amk:n opiskelijoiden kiintiö opintojaksolla max. 2 opiskelijaa.

Lisätietoja
Opettaja Maarit Vuorinen, 044 710 1657, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.8.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Online-lähipäivät:

Pe 17.9. Klo 12.30 - 16
Pe 12.11. Klo 12.30 - 16
To 16.12. Klo 12.30 - 16

Tämän lisäksi online-luennot julkistetaan seuraavina päivinä. 

1.10.
22.10.
5.11.

Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 26.8.2021 9.53.50