Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Vaikuttavuuden arviointi (YAMK)

5 op

YA00BU15
Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
osaa kuvata vaikutus ja vaikuttavuus -tematiikkaan liittyvän käsitteistön
osaa kartoittaa organisaation ongelmia, joita voidaan tarkastella ja ratkaista vaikuttavuuden näkökulmasta
osaa laatia vaikutusmallin ja tätä tukevan mittariston sekä tiedon keräämisen
hallitsee työhönsä soveltuvia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä
osaa soveltaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimus- ja arviointitietoa organisaation palveluiden kehittämisessä
osaa kehittää organisaation palveluiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä
hallitsee perusteet vaikutusten ja vaikuttavuuden viestinnästä
osaa tarkastella organisaation johtamisen merkitystä vaikuttavuuden arvioinnissa

Sisältö:
keskeiset käsitteet (mm. vaikutukset, vaikuttavuus, vaikuttavuusinvestointi jne.)
vaikuttavuus organisaation toiminnan tarkastelussa – vaikutusten arvioinnin perustan kartoitus
vaikuttavuuden portaat
vaikutusten ja vaikuttavuuden mallintaminen
vaikutusten mittaaminen ja tiedon kerääminen
vaikuttavuuden arvioinnin perusteet ja arvioinnin kokonaisprosessi
vaikuttavuuden arviointiin vaikuttavia asioita (riskit, sidosryhmätyöskentely, mittarit jne.)
vaikutusten ja vaikuttavuuden viestintä ja viestintämuodot
vaikuttavuuden arviointi ja sen johtaminen

Ajankohta
1.3.2023 - 31.5.2023
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Enintään 5 opiskelijaa.
Lisätietoja

Kirsi Moisanen, 044 710 1276, kirsi.moisanen@kamk.fi ja Rauni Leinonen, puh. 044 710 1223, rauni.leinonen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Kirsi Moisanen ja Rauni Leinonen
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 7.9.2021
Muokattu 4.3.2022 10.14.30