Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yritysrahoituksen perusteet

3 op

Kuvaus

Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pk –yrityksen rahoitukseen liittyvät keskeiset asiat. Opiskelija osaa suunnitella pk –yrityksen rahoitusrakenteen, selvittää rahoitusvaihtoehdot ja valmistautua rahoitusneuvotteluihin. Hän osaa suunnitella investointien rahoituksen ja tulorahoituksen varmistamisen. Opiskelija hallitsee rahoitusmarkkinoiden palvelut. Opiskelija osaa laatia yrityksen rahoitussuunnitelmat.

 

Sisältö:

1. Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja kannattavuus (yrityksen rahoitusongelma, investoinnit ja niiden kannattavuus, liikepääoma (käyttöpääoma), sitoutuneen pääoman vähentäminen, yrityksen rahoitusaseman parantaminen, yrityksen rahoitussuunnitelmat, tulossuunnitelma, kassabudjetti, rahoitusbudjetti ja lainojen hoitosuunnitelma (yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet) 
2. Rahoitusmarkkinat ja -palvelut (oma pääoma, vieras pääoma, pankit, vakuutuslaitokset, Finnvera, TE-keskus, erityisluottolaitokset, factoring, leasing, ostolaskurahoitus, myyntisaatavarahoitus jne. rahoituslaitosten palvelut, rahoituslähteiden ja instrumenttien vertailu)

Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2020
Non stop
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja

Opettaja Eija Pekkonen, 044 7157 025, eija.pekkonen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45
Yhteystiedot
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 5.6.2020 6.41.27