Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Organisaatioviestintä 5 op

5 op

KLVTJ10
Kuvaus

Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.
Sisältö 
Suomeksi
Organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi
Viestinnän osa-alueet
Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Maineenhallinta
Muutos- ja kriisiviestintä

Ajankohta
1.1.2017 - 31.12.2020
Non stop
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja

Opettaja Tuula Rajander, 044 7101 518, tuula.rajander@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Rajander Tuula, pt. tuntiopettaja, KAMK
TLO
Arviointi
Asteikolla 0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 5.6.2020 6.37.57