Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Organisaatiopsykologia

3 op

Kuvaus

Opiskelija syventää tietojaan organisaatiokäyttäytymisestä.

Sisältö:

  • Johdon tehtävät ja vastuu konfliktitilanteissa
  • Työyhteisön ongelmat ja ongelmien käsittely tai 
    työtyytyväisyyden perusteet
  • Kannustaminen ja palkitseminen ja osaamisen kehittäminen.

 

Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2020
Non stop
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja

Opettaja Arto Huuhtanen, 044 7157 054, arto.huuhtanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Essee
Oppimateriaali
Kirjallisuus: 
Järvinen, P., Esimiestyö ongelmatilanteissa
Ruohotie, P., Honka J., Palkitseva ja kannustava johtaminen
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Huuhtanen Arto, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 24.5.2020 19.36.10