Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Naiset ja johtaminen

3 op

KLVY090
Kuvaus

Opiskelija perehtyy, millaista on olla naisjohtajana Suomessa ja miltä johtamisen tyyli ja tavat näyttävät, osaa pohtia teosten avulla, miten arvot ja tulosjohtaminen sopivat yhteen, miten muutosta hallitaan ja ennakoidaan.

 

Erilaisten kertomusten kautta opiskelija saa kuvan siitä, millaisia naisjohtajia Suomessa on ja miten johtaminen tulevaisuudessa saattaa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat johtamistyylin muodostumiseen.

Ajankohta
1.1.2017 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja
Opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2019
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimispäiväkirja
Kirjapaketti, josta laaditaan oppimispäiväkirja (max. 15 s)
Oppimateriaali
Kirjallisuus: Hirvikorpi, H. 2005. Valta jakkupuvussa. Helsinki: WSOY
Uusikylä, K. 2008. Naislahjakkuus. PS kustannus
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Meriläinen Outi
TLO
Arviointi
Hyväksytty / Hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2019
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 28.6.2019 13.36.57