Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Strateginen johtaminen, YAMK

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkityksen yrityksen/organisaation kokonaisohjauksen näkökulmasta. Hän tunnistaa toimintaympäristöjen kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja niiden vaikutuksia yrityksen/organisaation toimintaan ja omaan työhönsä. Opiskelija hallitsee strategisen suunnitteluprosessin ja kykenee analysoimaan yrityksen/organisaation strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia. Hän kehittyy analysoimaan organisaation käyttämiä strategisia mittareita toiminnan arvioinnin välineenä. Opiskelija kehittyy analysoimaan, käyttämään ja arvioimaan yrityksen/organisaation toimintaympäristön muutoksia suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi.
 
Opintojakson sisältö
Strategisen johtamisen peruskäsitteet
Strategiaprosessi
Strateginen johtamisen työkalut
Strateginen ajattelu
Strateginen analyysi
Strategian laadinta ja strategian implementointi
Strateginen mittaaminen ja mittareiden arviointi
Strategian seuranta, arviointi ja päivitys
Ajankohta
7.11.2019 - 8.11.2019
syyslukukausi 2019
Ilmoittautuminen
Syksyn YAMK-opintojaksojen yhteiselle ilmoittautumislomakkeelle TÄSTÄ 
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
31.10.2019
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Lähiopetus 7.-8.11.2019 klo 8.00-16.00
Edeltävät opinnot
Opettaja
Jaana Lappalainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2019
Julkaisupäivä 23.10.2019
Muokattu 29.10.2019 14.25.41