Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Perioperatiivinen hoitotyö - vaihtoehtoiset ammattiopinnot

30 op

Kuvaus
Tavoite:

Opintojakson aikana opiskelija syventää ja laajentaa potilaslähtöisen leikkaus- ja anestesiahoitotyön kliinistä ja näyttöön perustuvaa osaamistaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa valmiudet toteuttaa laadukasta ja potilaslähtöistä perioperatiivista hoitotyötä eri toimintaympäristöissä.

 

Sisältö:
Opinnot sisältävät 15 op teoriaopintoja ja 15 op harjoittelua.
  • Leikkaushoitotyö eri erikoisaloilla (5 op)
  • Anestesiahoitotyö eri erikoisaloilla (5 op)
  • Perioperatiivisen hoitotyön kehittämistehtävä (5 op)
  • Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu eri toimintayksiköissä (15 op)
Ajankohta
7.1.2020 - 31.12.2020
kevätlukukausi 2020 ja syyslukukausi 2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ LINKISTÄ 31.10.2019 mennessä.
Lisätietoja

Opintojen sisältö ja toteutus: tuntiopettaja Kirsi Lokkila, kirsi.lokkila@kamk.fi

Ilmoittautumiset ja laskutus: Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395 tai sähköposti: anu.piirainen@kamk.fi

Haku alkaa
1.9.2019
Haku päättyy
31.10.2019
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
250 € / vuosi
Yhteystiedot
Suoritustapa

Toteutus: Monimuoto-opinnot

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun ja opetuskeskusteluihin, kliinisten taitojen harjoittelemiseen, itsenäisiin tehtäviin ja kehittämistehtävään. Opintoihin kuuluu hyväksytysti suoritettu harjoittelu.

Oppimateriaali
Aika ja paikka

Koulutuksen toteutusaika: 7.1. – 31.12.2020

Opintoihin sisältyy verkossa tapahtuvaa itsenäistä opiskelua, n. 10 lähiopiskelupäivää, sekä teoriaopintoja että kliinisten taitojen harjoittelua ja n. 10 viikon työelämäharjoittelu perioperatiivisen hoitotyön eri yksiköissä.

Koulutuspaikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, TAITO2 (Ketunpolku 4) ja perioperatiivisen hoitotyön yksiköt

 

Edeltävät opinnot

Terveysalan AMK-tutkinto

Opettaja
Kirsi Lokkila, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy ja Kainuun soten asiantuntijat
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 7.1.2020
Julkaisupäivä 29.8.2019
Muokattu 25.10.2019 15.35.22