Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Johtamisen uudet suuntaukset

3-5 op

Kuvaus

Opiskelija tekee jäsennellyn kirjallisen esityksen johtamisen aihealueista. Opiskelija osaa käsitellä teemoihin liittyvää aineistoa ja hakea tietoa alan kirjallisuudesta ja internetistä sekä syventää tietojaan aihealueilta.

Alla olevassa luettelossa on johtamisen esseen teemasanoja (aiheita), joista voi rakentaa tutkielmaesseen. Voit tarkastella muitakin johtamismalleja. Yleisesti voit valita esseehen muutaman teeman (aiheen). Jos sinulla on henkilökohtaista kokemusta tai enemmän tietoa yksittäisestä aiheesta, voit kirjoittaa esseen siitä. Esseessä olisi hyvä tarkastella käytännön esimerkkiä(jä) tai case-tapausta, joihin voi linkittää valittujen teemojen teoriaa.

tavoitejohtaminen
tulosjohtaminen
prosessijohtaminen
laatujohtaminen
verkostojohtaminen
matriisijohtaminen
tuloskorttijohtaminen
henkilöstöjohtaminen
toimintojohtaminen
syväjohtaminen
resurssijohtaminen
tietojohtaminen
vuorovaikutusjohtaminen
tunnejohtaminen
mielikuvajohtaminen
tiimijohtaminen
digitaalinen vallankumous ja johtaminen
HRM

Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja
Tutkielmaesseen tehtäväselostus

Laajuus Opintojakso 3- 5 op suoritetaan esseellä, jossa 1 opintopiste = noin 5 sivua tiivistä asiatekstiä, eli 
3 op = 12-15 sivua, lähteitä vähintään 3 ja
5 op = 20 - 25 sivua, lähteitä vähintään 5

Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2019
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
3 op = 45 €, 5 op = 75 €
Yhteystiedot
Opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa

Pohdiskeleva essee.

Oppimateriaali
Aiheeseen liittyvä kirjallisuus
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Meriläinen Outi, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2019
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 28.6.2019 13.26.11