Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Rakennuspiirustus AutoCAD 2D-piirtäminen

4 op

TRAH004
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee AutoCAD:in perusteet ja osaa laatia rakennus- ja rakennepiirustuksia sovellutusohjelmilla.
Opintojakson sisältö: Autocad Architecture 2018 ohjelmistojen käyttö piirustusten laadinnassa.
Harjoitustyönä laaditaan omakotitalon rakennuslupapiirustukset.

Ajankohta
3.12.2018 - 31.12.2019
Voit suorittaa opintojakson omaan tahtiisi.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja
Haku alkaa
3.12.2018
Haku päättyy
31.12.2019
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
60 €
Yhteystiedot
Suunnittelija Hannu Tikkanen, puh. 044 7101 631, etunimi.sukunimi@aikopa.fi.
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Matti Tiainen
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2019
Julkaisupäivä 31.12.2018
Muokattu 28.6.2019 13.40.36