Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Green Care Pro menetelmät ja toimintamuodot

5 op

Kuvaus

Menetelmät ja toimintamuodot –jakson suorittaminen antaa valmiudet erilaisten Green Care –menetelmien tarkasteluun ja niiden vaikuttavuuden analysoimiseen. Opintojaksolta saat monipuolisen ymmärryksen menetelmistä ja toimintamuodoista sekä valmiuksia laadukkaan toiminnan tuottamiseen ja verkostoitumiseen omalla toimialallasi.
• Menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
• Menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
• Laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Green Care Pro menetelmät ja toimintamuodot on osa korkeakoulutasoista 20 op;n laajuista Green Care Pro -koulutuskokonaisuutta (yhteensä 4 * 5 op). Koulutus tuottaa vahvan perusosaamisen koko Green Care -toiminnan kentästä huomioiden laajasti sekä Hoivan että Voiman näkökulmat, erilaiset asiakkuudet, toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot. Nämä opinnot suoritettuasi tunnet monialaisen Green Care -toiminnan eri näkökulmia ja osaat hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia oman alasi toiminnan kehittämisessä. Suoritettuasi koko 20 opintopisteen kokonaisuuden voit hakea koontitodistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä,
• selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia,
• tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta,
• toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa jaselittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa.


Ajankohta
15.3.2021 - 31.5.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen ilmoittautumisajan päätyttyä, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
8.3.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Opetus- ja kasvatusala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa

Suorituksiin kuuluu osallistuminen kontaktipäiväänpäivään, oppimistehtävä 1 Menetelmien ja toimintamuotojen vertailu, oppimistehtävä 2 Green Care omassa toiminnassa ja esittäytymis- ja verkostoitumiskeskustelu.

5 opintopistettä tarkoittaa 135 työskentelytuntia, joista itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelut 127 tuntia ja lähipäivä 8 tuntia.

Opiskelumenetelmät:
Opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisessä verkkokeskusteluissa ja etäyhteyksin toteutetun kontaktipäivän ryhmätyöskentelyssä. Verkko-oppimisalueena Moodle.

Oppimateriaali
Aika ja paikka

Koulutus käynnistyy 15.3.2021 alkaen KAMK:n verkko-oppimisympäristö devMoodlessa, jossa työskentely jatkuu koko opintojakson ajan.

Opintojen aloituswebinaari 16.3.2021 klo 15-16 (verkkopalaverilinkki lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille kutsussa)
Lähipäivä ke 14.4.2021 klo 8.30-16.00 Teams-videoyhteyden välityksellä. Osallistuminen kontaktipäivään kuuluu opintojakson pakollisiin suorituksiin. 


Edeltävät opinnot
Green Care perusteet 5 op tai muutoin hankittu vastaava aiempi osaaminen Green Caresta. 
Opettaja
hoitotyön opettaja Merja Leskinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi

hyväksytty / hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtävien dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn ja osallistumisaktiivisuuteen verkkokeskusteluissa.

Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.6.2021
Julkaisupäivä 1.2.2021
Muokattu 28.4.2021 13.56.33