Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palliatiivisen ja saattohoidon suuntaavat opinnot

15 op

Kuvaus

Palliatiivisen ja saattohoidon suuntaavat opinnot 15 op ovat nyt tarjolla sinulle työelämässä toimiva hoitotyöntekijä, joka haluat vahvistaa palliatiivisen hoidon osaamista avoimina opintoina.

Palliatiivinen hoito on parantumattoman tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisen- ja saattohoitopotilaan ja hänen läheistensä palveluketjun eri vaiheissa. Opinnoissa vahvistetaan itsereflektiotaitoja ja sairaanhoitajan ammatillista kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon osaajana.

Suuntaavien opintojen opintojaksot

  • Ihmislähtöinen palliatiivinen hoitotyö 5 op
  • Palliatiivisen potilaan oire- ja kivunhoito 5 op
  • Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa 5 op

 

Opinnot on kehitetty valtakunnallisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä EduPal-hankkeessa.

Ajankohta
4.1.2021 - 30.6.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen

Koulutusryhmän paikat ovat täynnä eikä koulutukseen voi enää ilmoittautua. Uusi ryhmä käynnistyy syksyllä 2021 ja ilmoittautumiset ko. ryhmään on keväällä.

Lisätietoja
lehtori Minna Hökkä (minna.hokka@kamk.fi)
Haku alkaa
Haku päättyy
7.12.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
225 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, aloitus tammikuu 2021 ja päätös kesäkuu 2021.
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.6.2021
Julkaisupäivä 23.11.2020
Muokattu 1.12.2020 9.51.48