Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Ohjaaminen terveyden edistämisessä

2 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Opiskelija osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistumista. Opiskelija tietää asiakkaalle/potilaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Opiskelija ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen hoito- ja palveluprosessissa ja toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.

Opintojakson sisältö
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (hyvinvointi ja hyvinvointierot, lainsäädäntö, ajankohtaiset toimenpideohjelmat)
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, ohjaus, rahoitus ja valvonta
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja kuntoutuspalvelut
Terveydenhuollon sähköinen asiointi ja uudistuvat hoito- ja palveluketjut
Asiakas- ja potilastietojen turvallinen käsittely

 

Opintojakso järjestetään Tecno Nurse -hankkeen toimesta.

Ajankohta
1.2.2021 - 31.5.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Lisätietoja
projektipäällikkö Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen@kamk.fi, puh. 044 7101213
Haku alkaa
Haku päättyy
15.1.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
30 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Maarit Leinonen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 9.11.2020
Muokattu 18.11.2020 15.31.17