Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäosaaminen

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
  • osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistumista.
  • tietää asiakkaalle/potilaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen hoito- ja palveluprosessissa ja toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.

 

Opintojakson sisältö

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (hyvinvointi ja hyvinvointierot, lainsäädäntö, ajankohtaiset toimenpideohjelmat)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, ohjaus, rahoitus ja valvonta
  • Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja kuntoutuspalvelut
  • Terveydenhuollon sähköinen asiointi ja uudistuvat hoito- ja palveluketjut
  • Asiakas- ja potilastietojen turvallinen käsittely

 

Opintojakso järjestetään Tecno Nurse -hankkeen toimesta.

Ajankohta
1.2.2021 - 31.5.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Lisätietoja
projektipäällikkö Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen@kamk.fi, puh. 044 7101213
Haku alkaa
Haku päättyy
15.1.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Itsenäisesti verkossa tehtävät opinnot
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
yliopettaja Anitta Juntunen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 9.11.2020
Muokattu 18.11.2020 15.48.00