Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla

4 op

Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • kykenee koordinoimaan, arvioimaan ja kehittämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja sen laatua sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä.
 • ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen organisaation/työyhteisön kehittämisessä ja osaa yhdistää osaamisen johtamisen strategiseen suunnitteluun.
 • on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti.
 • ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin.
 • osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

 

Sisältö:

 • Hallinnon ja johtamisen keskeiset käsitteet ja teoriat hoitotyössä
 • Strateginen johtaminen ja laadunhallinta
 • Osaamisen johtaminen
 • Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
 • Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
 • Toiminta-ajatus ja liikeidea
 • Yritystoiminnan perusmalli ja älykkäät prosessit
 • Sidosryhmät ja verkostoituminen
 • Yritysmuodot
 • Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
 • Liiketoiminnan kannattavuus

 

Opintojakso järjestetään Innovative Nurse -hankkeen toimesta.

Ajankohta
1.3.2021 - 31.5.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Lisätietoja
projektipäällikkö Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen@kamk.fi, puh. 044 7101213
Haku alkaa
Haku päättyy
15.2.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Suomussalmi
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
60 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Kontaktiopetuksen aikataulu:

 • 1.3.2021 klo 9-13
 • 15.3. klo 9-13.30
 • 27.4. klo 9-16

 

Edeltävät opinnot
Opettaja
Gitta Palomäki, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 9.11.2020
Muokattu 18.11.2020 14.37.00