Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Akuutti hoitotyö

7 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa, suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää äkillisesti sairastuneen asiakkaan hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Opiskelija hallitsee kiireellistä hoitoa tarvitsevan hoidon tarpeen arvioinnin ja kykenee ennakoimaan asiakkaan voinnissa tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana asiakkaan kokonaishoitoa.

Opintojakson sisältö
Näyttöön perustuva ja turvallinen akuuttihoitotyö
- tieteellisen tiedon hyödyntäminen akuuttihoidon päätöksenteossa
- akuuttihoitotyön kehittäminen
Akuuttipotilaan keskeiset hoitopolut
- prehospitaalinen, ppkl, valvonta/tehohoito
Keskeisistä somaattisista/mielenterveydellisistä ongelmista kärsivän potilaan akuuttihoito välitöntä hoitoa vaativissa sekä hätätilanteissa
Turvallinen lääkehoito akuuttihoidossa
Hoitotyön päätöksentekoprosessi
- hoidon tarpeen arviointi, työdiagnoosi, hoidon suunnittelu/toteutus/arviointi

Opintojakso järjestetään Innovative Nurse -hankkeen toimesta.

Ajankohta
23.2.2021 - 31.5.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Lisätietoja
projektipäällikkö Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen@kamk.fi, puh. 044 7101213
Haku alkaa
Haku päättyy
15.2.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Suomussalmi ja Kajaani
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
105 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen.
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Lähiopetus (Suomussalmi), etäopetus. Simulaatiot Kajaanissa.

Opetuksen aikataulut:

  • 23.2. klo 9 - 15 (Suomussalmi)
  • 16.3. klo 13.30 - 16 (etäyhteys)
  • 29.3. klo 13.30 - 16 (etäyhteys)
  • 13.4. klo 9-16 (Suomussalmi)
  • 4.5. klo 9-16 (Kni)
  • 11.5. klo 9-16 (Kni)
  • 24.5. klo 9 - 16 (etäyhteys)
Edeltävät opinnot
Sairaanhoitajan koulutus (opisto- tai AMK-taso)
Opettaja
Taina Romppanen ja Jukka Seppänen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 9.11.2020
Muokattu 18.11.2020 14.50.15