Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Työturvallisuus ja terveys (YAMK)

3 op

Kuvaus

Tavoite:

Opiskelija
tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä ja osaa yhdistää ne omaan tulevaan työhönsä esimiehenä tai työntekijänä
ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa ottaa vastuuta sen kehittämisestä sekä kykenee arvioimaan kehittämistoimintaa

Kurssilla kartoitetaan terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö:

tutustuminen materiaaliin
tentti Moodlessa
- työolojen kartoittaminen ja lyhyt raportti
valitaan kolme kehitettävää kohdetta työpaikalta ja perustellaan valinta tutkitun tiedon avulla, lisätään raporttiin
työhyvinvointisuunnitelma (A4-lokerikko), lisätään raporttiin
oman oppimisen arviointi, lisätään raporttiin. Täällä pohditaan myös arviointikirjallisuuteen pohjautuen työhyvinvointisuunnitelmassa kehitettävien kohteiden arviointia

Ajankohta
11.1.2021 - 23.5.2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset TÄSTÄ
Lisätietoja
Suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opitosihteeri Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
16.11.2020
Haku päättyy
25.4.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Peliala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot

Kurssin suoritukseen tarvitaan työpaikka, josta tehdään turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuojelulainsäädäntöön perustuvia havaintoja (myös harjoittelupaikkaa tai muuta yritystä voi käyttää tehtävässä). Näistä tehdään lyhyt raportti ja valitaan työhyvinvointia kehittävät kohteet perustellen ne uusimmalla kirjallisuudella tai tutkimuksilla.

Työpaikka hyötyy myös opiskelijan opinnoista päivitetyn vaarojen arvioinnin ja työhyvinvointisuunnitelman muodossa, joita voidaan hyödyntää työpaikalla.

Opettaja
Leena Lerssi, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 23.5.2021
Julkaisupäivä 4.11.2020
Muokattu 4.11.2020 13.02.32