Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Työturvallisuus ja terveys

3 op

Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
- tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä
- ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa arvioida ja kehittää niitä

Kurssilla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalla ja tehdään suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö:
- tutustuminen työhyvinvointia tukevaan materiaaliin
tentti Moodlessa
- työolojen kartoittaminen, josta kirjoitetaan lyhyt raportti
- kolmen kehitettävän kohteen valinta työpaikalta, lisätään raporttiin
työhyvinvointisuunnitelma (A4-lokerikko), lisätään raporttiin
oman oppimisen arviointi, lisätään raporttiin

Ajankohta
11.1.2021 - 23.5.2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset TÄSTÄ
Lisätietoja
Suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opitosihteeri Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
16.11.2020
Haku päättyy
25.4.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Peliala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot

Kurssin suoritukseen tarvitaan työpaikka, josta tehdään turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuojelulainsäädäntöön perustuvia havaintoja (myös harjoittelupaikkaa tai muuta yritystä voi käyttää tehtävässä). Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma.

Työpaikka hyötyy myös opiskelijan opinnoista päivitetyn vaarojen arvioinnin ja työhyvinvointisuunnitelman muodossa, joita voidaan hyödyntää työpaikalla.

Opettaja
Leena Lerssi, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 23.5.2021
Julkaisupäivä 4.11.2020
Muokattu 4.11.2020 12.38.35