Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa (YAMK)

5 op

Kuvaus
Osaamistavoitteet

Opiskelija
• arvioi, kehittää ja johtaa ihmislähtöistä, tasavertaiseen ja vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa erityistason osaamista vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
• varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
• arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
• tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä elämän loppuvaiheen eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
• konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
• arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

• Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot
• Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (menetelminä mm. taide, kulttuuri, leikki ja yhteistyö kirkon sairaalasielunhoidon kanssa).
• Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus
• Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
• Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
• Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa
Ajankohta
15.3.2021 - 23.5.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen
Pääset ilmoittautumaan TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
28.2.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa alkaa 15.03.2021 – päättyy 23.05.2021: Webinaarit 16.3.2021 klo 16–18; 20.4.2021 klo 14–20 ja 19.5.2020 klo 14-20
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 27.10.2020
Muokattu 16.12.2020 11.59.39