Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito (YAMK)

5 op

Kuvaus
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta.
• kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia.
• kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen
• tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa.
• soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.
• laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa.
• edistää yhdenvertaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja osallistamisen periaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa.

Sisältö

• Ihmis- ja yhteisölähtöisen hoidon määritelmä
• Ihmislähtöisyys palliatiivisessa hoidossa
• Ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
• Yhteisöjen ja yhteiskunnan merkitys (kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisten tietämys ja ymmärrys olemassa olevista palveluista, yhteisön sosiaalinen pääoma ja avoimuus)
• Kuolema mediassa
• Kuoleman kulttuuri
• Taide palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
Ajankohta
11.1.2021 - 14.3.2021
kevät 2021
Ilmoittautuminen
Pääset ilmoittautumaan TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 27.10.2020
Muokattu 11.12.2020 9.02.45