Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Matemaattiset menetelmät (3op)

Kuvaus
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut matemaattisiin menetelmiin, joiden avulla ratkaistaan erilaisia ongelmia. Opiskelija on saanut valmiuksia pääsykokeisiin ja matemaattisten aineiden opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Opintojakson aikana opiskelija suorittaa 3 op algebraa Kajaanin ammattikorkeakoulun insinöörien opetussuunnitelmasta.
Aihealueet: Lausekkeiden käsittely, yhtälöiden ratkaisu, prosenttilasku
Ajankohta
28.9.2020 - 30.4.2021
Ilmoittautuminen
Voit ilmoittautua opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja
arja.sirvio@kamk.fi
Haku alkaa
26.8.2020
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
3 p 45 €
Yhteystiedot
Arja Siriviö arja.sirvio@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 29.1.2021
Julkaisupäivä 26.8.2020
Muokattu 14.12.2020 9.37.34