Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus hoitotyössä

5 op

Kuvaus

Tavoitteet:

- opiskelija tunnistaa kehitysvammaisuuteen ja kehityshäiriöiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä
- opiskelija tiedostaa kehitysvammaisten henkilöiden ohjaukseen, kuntoutukseen, oppimiseen, kasvatukseen ja hoitotyöhön liittyviä erityspiirteitä ja niihin liittyviä eettisiä haasteita
- opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva kehitysvammaisten toiminta- ja palveluyksiköiden tuottamista palveluista eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheille

Sisältö: 

- Kuka on kehitysvammainen? Perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi: missä-kenessä vika vai onko se kenenkään syy, jos lapsi syntyy kehitysvammaisena?
- Onko kehitysvammaisen lapsen syntymä sattumaa vai seurausta jostakin? Voidaanko sitä mitenkään ehkäistä ja onko sitä tarpeellista ehkäistä?
- Kehitysvammainen ja hänen perheensä: Selviytyminen moniammatillisessa yhteistyön viidakossa...apua, tukea, ohjausta, hoitoa, kuntoutusta...milloin, mistä, missä ja keneltä? Kuka tuottaa palveluja kehitysvammaiselle ja hänen perheelleen ja millaista palvelua on saatavissa?
- Miten tulla ymmärretyksi ja kuulluksi? Selkokieli, symbolit, AAC-menetelmät...haasteita vuorovaikutukseen vai voiko olla vain hiljaa?
- Onko kehitysvammainen sairas vai terve? Vaikuttaako kehitysvammaisuus terveyteen ja hyvinvointiin?
- Tuoko kehitysvammaisuus haasteita kehitysvammaiselle itselleen mielenterveyden, käyttäytymisen, seksuaalisuuden, ravitsemuksen, liikkumisen jne. näkökulmasta vai tuovatko erilaiset haasteet rikkautta kehitysvammaisten kohtaamiseen ja hoitotyöhön?

Ajankohta
22.2.2021 - 7.5.2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset TÄSTÄ
Lisätietoja

Suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
16.11.2020
Haku päättyy
14.2.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä opintojakson aukiolon aikana (22.2. - 7.5.2021 välisenä aikana). Opintojakso on 5 opintopisteen kokonaisuus, josta 1 opintopiste suoritetaan toiminnallisena työskentelynä kehitysvammaisen kanssa. Opintojakson sisällä on ajastettuja oppimistehtäviä ja testejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritetut testit, työskentelyn kehitysvammaisen kanssa ja hyväksytysti tehdyn oppimispäiväkirjan, jossa opiskelija osoittaa valmiutensa itsenäiseen ajatteluun, tiedon analysointiin ja integrointiin.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että sinulla on tai opiskelet sosiaali- tai terveysalan tutkintoa.
Opettaja
Kaisa Mikkonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 7.5.2021
Julkaisupäivä 3.11.2020
Muokattu 4.11.2020 10.15.53