Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito

7 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija on selvillä ikäihmisten palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista ja suosituksista.
Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen ja selittää kotona asumisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä.
Opiskelija osaa kuvata asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin.
Opiskelija osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja hallitsee niiden kokonaisvaltaisen hoitotyön.
Opiskelija osaa edistää ikäihmisen terveyttä eri ja toteuttaa ikäihmisen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvää sekä terveydentilan seurantaa ja palveluja tukevaa teknologiaa.
Opiskelija ymmärtää ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikäihmisen lääkehoitoa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyötä ja tukea potilaan omaisia.

Opintojakson sisältö
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ikäihmisten palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja suositukset. Asiakas- ja palveluohjaus. Hoito- ja palvelusuunnitelma.
Ikäihmisten hoitotyön eettiset kysymykset ja arvoperusta.
Ikääntyminen, ikääntymismuutokset sekä toimintakyky ja sen arviointi. Toimintakyvyn muutosten ennakointi.
Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen ja ikäihmisen voimavarojen tukeminen.
Turvallinen lääkehoidon toteutus, lääkelaskut.
Keskeiset geriatriset sairaudet ja niiden hoitotyö.
Haavahoito
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö omaisten/läheisten kanssa.
Esteettömyys, älykäs talotekniikka, kotiapurobotit ja erilaiset teknologiasovellukset. Yhteydenpitoteknologia. Sähköiset palvelut
Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Ajankohta
20.4.2020 - 2.6.2020
kevät 2020
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle 13.4.2020 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ

Ilmoittautumisajan jälkeen tapahtuvista perumisista perimme 50 % opintojakson hinnasta.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
13.4.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Suomussalmi ja Kajaani
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
105 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Osallistuminen luennoille, simulaatio-opetukseen ja harjoituksiin, tehtävien tekeminen. Lopputentti.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
21.4. klo 9-13 , 28.4 klo 9-13, 5.5. klo 10-13, 12.5 klo 9-17, 19.5 klo 9-13, 1.6 klo 11.30-16, 2.6.2020 klo 9-17 Simulaatiot Kajaani. 
Edeltävät opinnot
Opettaja
Anitta Juntunen ja Merja Leskinen
TLO
Arviointi
Hyväksytty / Hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 27.4.2020
Julkaisupäivä 13.2.2020
Muokattu 19.2.2020 10.34.49