Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Hankeosaaminen ja -johtaminen

5 op

Kuvaus

Kohderyhmä
Henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu hanketoiminta ja/tai jotka haluavat kehittää hankeosaamistaan. Osallistujilla tulee olla vähintään alempi korkeakoulututkinto.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- kehittää hankkeen avulla organisaation/yrityksen/työyhteisön strategian ja vision sekä alueellisen ja kansallisen rahoitusohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa 
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hankeprosessikokonaisuuden 
- tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeen rahoitusmahdollisuudet sekä osaa laatia hankeen rahoitushakemuksen 
- osaa laatia hankkeen viestintä- ja kirjoitussuunnitelman ja hyödyntää sitä hankeviestinnässään 
- osaa viestiä hanketyöstä selkeästi ja asiantuntevasti
-  osaa johtaa monialaisia ja -ammatillisia hankeorganisaatiota yhteisöllisesti 
-  arvioi kriittisesti hanketyöskentelyä työelämän tki-toiminnan kehittämisen kannalta
- osaa vakiinnuttaa, ankkuroida ja silloittaa hankeen tulokset ja tuotokset

Sisältö

Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen hanketyön nykytila, merkitys ja asema
Yrityksen/organisaation/työyhteisön strategia hanketyön ohjaajana
Hankerahoitusmahdollisuudet
 
 Hankkeen suunnittelu, toteutus ja arviointi:
  • hankesuunnitelma ja -hakemus
  •  rahoitushakemus ja -päätös
  •   moninainen hankeorganisaatio
  •  hankkeen viestintä- ja julkaisusuunnitelma
  •  johtaminen ja hankkeen hallinnointi–työkalut
  •   IPR-oikeudet ja sopimukset
  •   hankkeen arviointi
  •   hankkeen päätös, tulosten ja tuotosten vakiinnuttaminen, ankkurointi ja silloittaminen

 

Ajankohta
29.4.2020 - 16.9.2020
kesä 2020
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 8.4.2020 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ.

Jos osallistuminen perutaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, veloitamme 50 % osallistumismaksusta.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi
Haku alkaa
Haku päättyy
8.4.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Lapin ammattikorkeakoulu
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €. Koulutus on maksuton Kajaanin AMK:n ja Lapin AMK:n YAMK-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opinnot, johon kuuluu kolme webinaaria. Päätehtävä on laatia (paritehtävänä tai kolmen opiskelijan ryhmässä) toteuttamiskelpoinen hankesuunnitelma.
Lisäksi ennakkotehtävä ja projektihenkilön haastattelu sekä palaute. Kokonaisuus avataan ensimmäisessä webinaarissa.
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Opintojakso alkaa aloituswebinaarilla 29.4.2020 klo 14-16, jossa yleisinfo opintojaksosta ja ohjeistus ennakkotehtävään ja hankeideaan. Toinen webinaari 3.6.2020 klo 13-16, jossa käsitellään ennakkotehtävää ja ohjeistetaan hankesuunnitelman tekemiseen. Kolmas webinaari 26.8.2020 klo 12-17, jossa käsitellään opiskelijoiden hankesuunnitelmia. Opintojakso päättyy 16.9.2020.

Edeltävät opinnot
Opettaja
Rauni Leinonen, KAMK ja Martti Ainonen, Lapin amk
TLO
Arviointi
Numeroarviointi 1-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.4.2020
Julkaisupäivä 3.2.2020
Muokattu 4.2.2020 8.09.56