Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Strateginen markkinointi, YAMK

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun merkityksen osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä. Hänellä on kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen markkinoinnin käsitteistön ja osaa analysoida asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnin strategisia kehittämismahdollisuuksia ja –tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.
Edeltävä osaaminen
Markkinoinnin käsitteiden ja perusprosessien ymmärtäminen
Opintojakson sisältö
Strateginen markkinointi osana strategista liikkeenjohtamista
Markkinoinnin perusprosessit liiketoimintastrategiassa
Yrityksen markkinointiympäristön strateginen analysointi
Muuttuvat asiakastarpeet ja trendit, asiakassuhteen arvo
Asiakaslähtöinen toimintojen sekä tuotteiden kehittäminen
Brändin ja mielikuvien merkitys liiketoimintastrategiassa
Strategisen markkinoinnin toteutus yrityksissä
Ajankohta
10.10.2019 - 31.12.2020
syksy 2019
Ilmoittautuminen
Syksyn YAMK-opintojaksojen yhteiselle ilmoittautumislomakkeelle TÄSTÄ 
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opinnot (jatkuvasuoritteinen)
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Mervi Väisänen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 23.10.2019
Muokattu 4.12.2019 9.43.13