Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

(Sosionomi) Eettisyys asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa

5 op

Kuvaus

Opintojakso on osa Palvelujärjestelmät ja yhteiskunnallinen osaaminen -kokonaisuutta.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä aihealueita ovat sosiaalialan eettinen perusta, toimintaa ohjaavat arvot, työntekijän ihmiskäsitys, asiakasturvallisuuden edistäminen, ammatillisuus, dialogisuus, palveluohjaus eettisesti ja sosiaalisesti kestävästä näkökulmasta, sosiaalialan omavalvonta, eettisesti kestävä monialainen yhteistyö.
Tarkemmat tiedot voit tarkistaa opinto-oppaasta, ks. linkki opinto-oppaaseen (avautuu uudelle sivulle).

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan eettisen perustan.
Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää omaa työtään ohjaavan arvoperustan sekä ihmiskäsityksen ja näiden merkityksen erilaisten asiakkaiden. empaattisessa, voimaannuttavassa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen, asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Opiskelija ymmärtää huono-osaisuuden sekä erilaiset elämäntilanteet ja osaa toimia ammatillisesti asiakkaan edun sekä palvelutarpeen mukaisesti.

Tarkemmat tiedot voit tarkistaa opinto-oppaasta, ks. linkki opinto-oppaaseen.

Ajankohta
16.5.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ

Opintojaksolle mahtuu enintään 50 opiskelijaa.

Lisätietoja

opettaja Matti Heikkinen, matti.heikkinen@kamk.fi
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395

Haku alkaa
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
(75 €) Maksuton 31.7.2022 mennessä kaikille ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojakson tentin ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.
Oppimateriaali
Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojaksoon sisältyy lisäksi yksi pakollinen tenttikirja.
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Matti Heikkinen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Numeerinen arviointi (0-5)
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 16.5.2022
Muokattu 14.6.2022 14.02.46