Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Mielenterveystyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot 2022-2023

30 op

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia mielenterveyttä edistävästi ja mielenterveyshäiriöitä ennaltaehkäisevästi. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten mielenterveyden häiriöstä kärsivien ihmisten hoitotyötä. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan voimavaroja ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija osaa toimia muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa hyödyntämällä työnohjausta.

Opintojen rakenne

1. Mielenterveystyön teoriaopinnot 15 op

  • Mielenterveystyö 9 op
  • Näyttöön perustuva (mielenterveys)hoitotyö 3 op
  • Intercultural Communication 3 op

2. Ammattitaitoa edistävä, syventävä harjoittelu 15 op omalla työpaikalla

 

 
Ajankohta
1.9.2022 - 31.5.2023
syyslukukausi 2022 - kevätlukukausi 2023
Ilmoittautuminen

 Ilmoittautuminen opintoihin TÄSTÄ LINKISTÄ

Opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä. Jos hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa avoimen AMK:n opiskelijoita, oppilaitos pidättää oikeuden valita opiskelijat. 

 

 

Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
15.8.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
Avoimen amk:n vuosimaksu on 250 €. Mikäli opinnot jatkuvat vuotta pidempään, opiskelija maksaa seuraavalle vuodelle menevistä opinnoista 15 €/op. Maksuton työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa

Teoriaopinnot: aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit.  Opiskelu tapahtuu integroituna tutkinto-opiskelijoiden ryhmään, lähiopetuksena (8 h/pvä). Ajankohta syksy 2022.

Harjoittelu: Avoimen amk:n opiskelijat suorittavat harjoittelun opinnollistettuna työnä, oman työnantajansa alaisuudessa. Harjoittelusta tehdään etukäteen sopimus harjoittelusta vastaavan opettajan, opiskelijan ja työnantajan kesken.  Henkilön tulee olla vakuutettu oman työnantajansa puolesta harjoittelun aikana. Harjoittelun pituus on 10 viikkoa. Ajankohta kevät 2023.

Jos avoimen amk:n opiskelijalla ei ole työpaikkaa tai harjoittelun suorittaminen omassa työssä ei ole mahdollista, opiskeija voi suorittaa ainoastaan opintojen teoreettisen osuuden. 


Oppimateriaali
Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022 ja kevätlukukausi 2023.

Syyslukukauden aikatauluja: 

1.9. klo 8-12

2.9. klo 8-16

8.9. klo 12.30-16

9.9. klo 8-12

15.9. klo 8-16

16.9. klo 12.30-14

22.9. 12.30-16

23.9. klo 10-16

29.9. klo 8-12

30.9. klo 12.30-16

6.10. klo 14-16

7.10. klo 8-16

27.10. klo 9-12 (Teams)

10.11. klo 8-16

17.11. klo 8-9.30

18.11. klo 12.30-15

24.11. klo 10-11.30 (Teams)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Edeltävät opinnot

AMK-tasoinen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.

Opettaja
TtT Teija Ravelin, sh (YAMK) Maarit Leinonen Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä muut asiantuntijat.
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 20.12.2022
Julkaisupäivä 3.4.2022
Muokattu 14.6.2022 14.11.42