Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Ota haltuun varhaiskasvatuksen muutokset (sosionomi / Joksa-hanke)

5 op

Kuvaus

Opintojakson päätavoite:

Oman osaamisen kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa sekä varhaiskasvatuksen uusimpien muutosten soveltaminen käytännön työssä:

 • Uudet lait ja vasut arkea ohjaamassa (2 op) 
 • Kohti kokopäiväpedagogiikkaa osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin keinoin (1 op) 
 • Monilukutaito ja digitaalinen osaaminen ovat täällä - oletko valmis? (1 op)
 • Mitä teen tämän lapsen kanssa? Päivitetyt tuen portaat ja moniammatillinen yhteistyö käytännössä (1 op) 

 

Alatavoitteet: Jakson päätteeksi opiskelija osaa soveltaa varhaiskasvatustyössä

 • lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa tarvittavia taitoja ja menetelmiä
 • uutta varhaiskasvatuslakia ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteita kunta-, ryhmä- ja yksilötasolla
 • kokopäiväpedagogista toimintakulttuuria
 • osallisuuden vahvistamista lasten sekä vanhempien kohdalla
 • pedagogisen dokumentoinnin toteuttamistapoja
 • moniammatillista yhteistyötä tuen tarpeissa ja kehittää sitä
 • monilukutaidon sekä digitaalisen osaamisen menetelmiä
Ajankohta
20.4.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja

JOKSA-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opintojaksoja juuri nyt. Hankkeen kohderyhmiä ovat sosiaalialan organisaatiot työntekijöineen niin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla Kainuussa, Kuusamossa ja Raahen seudulla. Tässä vaiheessa opintojaksolle voi siis osallistua vain työssä olevat. Hankkeeseen osallistuvan on palautettava seurantailmoitus ja hänen työnantajan on annettava de minimis -tuki-ilmoitus. Tarkemmat ohjeet ovat saatavilla oppimisympäristössä.

Kun hanke päättyy loppuvuodesta 2022, opintojaksot ovat saatavilla kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opettajat Matti Heikkinen (matti.heikkinen@kamk.fi; puh. 040 527 7561) ja Paula Pursiainen (paula.pursiainen@kamk.fi, puh. 040 634 2685).

Haku alkaa
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Varhaiskasvatus
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
maksuton Joksa-hankkeen kautta osallistuville.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kolmen (3) tai viiden (5) opintopisteen laajuisena. Jaksosta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä osioita oman mielenkiinnon mukaan.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla jonkilainen käsitys varhaiskasvatustyöstä ja lasten kanssa toimimisesta. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.
Opettaja
Paula Pursiainen ja Matti Heikkinen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 12.4.2022
Muokattu 19.4.2022 15.54.24