Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Mittaus- ja anturitekniikka

3 op

TK00BW80-3005
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa mittaustekniikan perusteet ja tuntee antureiden merkityksen ja pääasiallisen rakenteen sekä osaa valita
ja kytkeä oikean anturin kuhunkin käyttötarkoitukseen.
Edeltävä osaaminen
Sähkötekniikan perusteet
Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Opintojakson sisältö
Mittaustekniikan perusteet: mm. mittausepävarmuus ja sen määrittäminen sekä kalibrointikäsite
Antureiden perusteet
Kytkevät asema-anturit
Siirtymän ja kiertymän anturit
Nopeuden mittaus
Kiihtyvyyden ja tärinän mittaus
Voiman ja paineen mittaus
Lämpötilan ja virtaaman mittaus
Viivakoodi ja kappaleen tunnistus
Automaation turvatoiminnot
Antureiden liittäminen ohjausjärjestelmään
Ajankohta
31.10.2022 - 20.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja
Haku alkaa
14.4.2022
Haku päättyy
28.10.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
45,00 euroa (maksuton 31.7.2022 mennessä ilmoittautuneille)
Yhteystiedot
harri.honkanen@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään anturitekniikan toimia erilaissa toimintaympäristöissä.
Hyvä
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää anturitekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa ja hallitsee mittaustekniikan perusteet.
Tyydyttävä
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa anturitekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa ja hallitsee mittaustekniikan perusteet.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.10.2022
Julkaisupäivä 13.4.2022
Muokattu 19.4.2022 15.28.33