Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Prosessitekniikka TK00BW81-3007

3 op

TK00BW81-3007
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy mekaanisiin ja kemiallisiin yksikköprosesseihin. Opiskelija tutustuu lämmön- ja aineensiirtotekniikoihin. Näiden tietojen pohjalle opiskelija muodostaa kokonaisuuden teollisuuden tuotantoprosesseista.
Edeltävä osaaminen
suositeltavat muut opinnot.
Teollisuuskemia / Kemian perusteet. Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Opintojakson sisältö
Mekaaniset yksikköprosessit
Kemialliset yksikköprosessit
Lämmönsiirtotekniikat
Aineensiirtotekniikat
Teollisuuden kokonaisprosessit
Ajankohta
1.8.2022 - 12.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja
Haku alkaa
14.4.2022
Haku päättyy
1.8.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
45,00 euroa (maksuton 31.7.2022 mennessä ilmoittautuneille)
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
suositeltavat muut opinnot.
Teollisuuskemia / Kemian perusteet. Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Opettaja
Ilmoitetaan myöhemmin
TLO
Arviointi
Kiitettävä
Opiskelija ymmärtää kattavasti yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta itsenäisesti kokonaisprosesseja. Opiskelija ymmärtää lämmön- ja aineensiirron periaatteet ja osaa laskea siirtoilmiöiden laskutehtäviä itsenäisesti.
Hyvä
Opiskelija ymmärtää yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta kokonaisprosesseja. Opiskelija ymmärtää lämmön ja aineensiirron periaatteet ja osaa laskea siirtoilmiöiden laskutehtäviä.
Tyydyttävä
Opiskelija ymmärtää joitain yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta avustettuna kokonaisprosesseja. Opiskelija hahmottaa lämmön ja aineensiirron perusperiaatteet ja osaa laskea siirtoilmiöiden laskutehtäviä avustetusti.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 2.9.2022
Julkaisupäivä 14.4.2022
Muokattu 23.6.2022 13.30.22