Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Tutkiva ja kehittävä työote 5 op (Sosionomi /Joksa-hanke)

5 op

Kuvaus

Opintojakson päätavoite ja alatavoitteet:

  • Oppija ymmärtää tutkimus- ja kehittämistyön merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä
  • Osaa tunnistaa ja hyödyntää alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.
  • Opiskelija osaa kehittää organisaation strategiaa tukevaa toimintaa näyttöön perustuen.
  • Opiskelija saa konkreettisia työvälineitä ja toimintatapoja oman työnsä tutkimiseen ja kehittämiseen sekä kehittämistoimintaan.

Ajankohta
4.4.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja

JOKSA-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opintojaksoja juuri nyt. Hankkeen kohderyhmiä ovat sosiaalialan organisaatiot työntekijöineen niin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla Kainuussa, Kuusamossa ja Raahen seudulla. Tässä vaiheessa opintojaksolle voi siis osallistua vain työssä olevat. Hankkeeseen osallistuvan on palautettava seurantailmoitus ja hänen työnantajan on annettava de minimis -tuki-ilmoitus. Tarkemmat ohjeet ovat saatavilla oppimisympäristössä.

Kun hanke päättyy loppuvuodesta 2022, opintojaksot ovat saatavilla kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opettajat Matti Heikkinen (matti.heikkinen@kamk.fi; puh. 040 527 7561) ja Anne Lukkari (anne.lukkari@kamk.fi, puh. 040 563 9015)

Haku alkaa
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Varhaiskasvatus
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
maksuton Joksa-hankkeen kautta osallistuville.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.
Oppimateriaali
Pakollinen kirjallisuus: Vilkka, H. (2021). Tutki ja kehitä. 5. päivitetty painos. PS-Kustannus: Jyväskylä.
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Opintojakson suorittaminen ei vaadi erityisiä esitietoja tai taitoja. Mikäli sinulla on aikaa siitä, kun olet viimeksi perehtynyt tutkimiseen tai kehittämiseen, kannattaa opintojakso suorittaa siten, että hankkii käyttöönsä opintojakson tenttikirjan (ks. alla). Tämä tukee oppimista.
Opettaja
Matti Heikkinen ja Anne Lukkari, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
hyv-hyl
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 4.4.2022
Muokattu 4.4.2022 11.04.15