Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Tunnetaidot 3-5 op (Sosionomi / Joksa-hanke)

3-5 op

Kuvaus
Opintojakson päätavoite:

Oman osaamisen kehittäminen lasten ja perheiden tunnetaitojen tukemisessa sekä soveltaminen käytännön työssä:
Tunnetaidot / Tunneäly (1op)
Tunnesäätelytaidot ja temperamentti (1 op)
Vuorovaikutus- ja itsensäilmaisutaidot (1 op)
Tunnetaito menetelmät (2 op)


Alatavoitteet: Jakson päätteeksi opiskelija

saa tietoa ja ymmärrystä tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta.
osaa tunnistaa lapsen ja aikuisen tunteita ja tarpeita.
ymmärtää omien ja asiakkaan tunteiden merkityksen asiakastyössä.
saa konkreettisia menetelmiä lapsen, nuoren ja aikuisen tunnesäätelyn ja tunnetaitojen vahvistamiseen.
Ajankohta
7.3.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja

JOKSA-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opintojaksoja juuri nyt. Hankkeen kohderyhmiä ovat sosiaalialan organisaatiot työntekijöineen niin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla Kainuussa, Kuusamossa ja Raahen seudulla. Tässä vaiheessa opintojaksolle voi siis osallistua vain työssä olevat. Hankkeeseen osallistuvan on palautettava seurantailmoitus ja hänen työnantajan on annettava de minimis -tuki-ilmoitus. Tarkemmat ohjeet ovat saatavilla oppimisympäristössä.

Kun hanke päättyy loppuvuodesta 2022, opintojaksot ovat saatavilla kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

opettaja Matti Heikkinen (matti.heikkinen@kamk.fi, puh. 040 527 7561)

suunnittelija Anu Piirainen (anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395)

Haku alkaa
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Varhaiskasvatus
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
maksuton Joksa-hankkeen kautta osallistuville.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kolmen (3) tai viiden (5) opintopisteen laajuisena. Jaksosta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä osioita oman mielenkiinnon mukaan.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.
Opettaja
Matti Heikkinen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
hyv-hyl
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 3.3.2022
Muokattu 28.3.2022 12.07.45