Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

SOTE -palvelujärjestelmä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (YAMK)

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- Perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon organisointiin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoihin sekä ohjaukseen ja valvontaan Suomessa
- Osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistumista ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä työhönsä
- Ennakoi ja analysoi yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia työhön ja työyhteisön toimintaan
- Hallitsee oman toimialansa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat sote-palvelut
- Analysoi ja kehittää työtä ja tarjottavia sote-palveluita osana organisaation strategiaa
- Vastaa monitoimijaisten sote- palvelujen kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- Osaa hyödyntää kansalaisten ja organisaatioiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- Osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä

Opintojakson sisältö
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (ajankohtaiset lainsäädäntö uudistukset, vireillä olevat lainsäädännön uudistukset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat)
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, ohjaus, rahoitus ja valvonta
Organisaation strategia, megatrendit ja yhteiskunnalliset muutokset
Monitoimijuus ja yhteiskehittäminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja kontekstit
Tiedon, tutkimuksen ja vaikuttamisen väliset yhteydet sosiaali- ja terveysalalla
Ajankohta
1.9.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Avoimen amk:n opiskelijoille 5 paikkaa.
Lisätietoja

Opettaja Kirsi Moisanen, 044 7101 276, kirsi.moisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
22.8.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Kirsi Moisanen ja Matti Heikkinen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 5.9.2022
Julkaisupäivä 1.3.2022
Muokattu 4.3.2022 11.26.04